Friday, 25 January 2013

Cabled bolero 2 from Vogue Knitting Winter 2006

Here in my earilier post I wrote about this bolero in that magazine.
Ühes varasemas postituses kirjutasin sellest bolerost. 

I found it on Osinka forum, as a tunic. In white.
Leidsin selle nüüd Osinka foorumist, tuunikana. Valge.And also in beige.
Ja ka beežina.


Monday, 14 January 2013

Vest instead of a dress - Vest kleidi asemel

My friend Liis saw this dress in that blog.
Mu sõbratar Liis nägi siin blogis sellist kleiti. 


Liis wanted to get a vest with the same pattern.
Liis soovis sama mustriga vesti endale. 
 So I had a close look at the pattern.
Uurisin mustrit natuke lähemalt.

And here it is. In red.
Ja siin see proovitükk on. Punane.

I liked this pattern too.
See muster meeldis mulle.

Steinbach Wolle Maxi, Farbe 24.

Wednesday, 9 January 2013

Purple seashell dress- lilla merikarbi kleit

I made this silver dress with short sleeves for myself.
Tegin sellise hõbedase lühikeste varrukatega kleidi endale.

But someone wanted the same dress, like this purple one. Except that the skirt part should be different with more stripes.
Mul paluti teha selline lilla, ainult et seeliku osale rohkem triibulisemat mustrit.

 So I started with the pattern made for this dress.
Alustasin siis selle kleidi mustriga.
Skirt part I made differently, but sadly I didn`t write it down...
Seeliku osa tegingi teistmoodi. Ei kirjutanud ainult mustrit üles...

Cute wrist-warmers - nunnud randmesoojendajad

I found those on this blog.
Leidsin sellised ühest blogist.

The originals are here.
Originaalid on siin:

The pattern is here. Royal Elf clobbers.
Muster link on siin


Well, Thank God for this chart!
Olen väga tänulik selle joonise eest (muidu jääks vist tegemata)

White winter dream - Valge talveunistus

My best friend Auli will loooooove this one...
Yarn is LUNA Ince Tiftik, 30% Mohair-Tiftik,40% Acrylic, 30% Polyamide.  One skein is 50g/ 550m. It took 2 skeins to make that shawl.
Mu sõbratar Auli jääb kindlasti sellega väääääääga rahule...
LÕngaks on LUNA Ince Tiftik, 30% Mohäär-Tiftik,40% Akrüüli, 30% Polüamiid.  Üks lõngatokk oli 50g/ 550m. Salliks läks suht täpselt 2 tokki.


Shawl is 180 cm long and 55 cm wide.
Sall on 180 cm pikk ja 55 cm lai.


Pattern comes from the book "Haapsalu scarf", Ornament pattern page 153. 
Pattern is made to fit smaller size. 
Muster pärit raamatust "Haapsalu rätt", Ornamendikiri lk 153. 
Muster on tehtud väiksemale sallile sobivaks.

This is around the edges. With beautiful Estonian nupps!
See muster asub servas. Kaunite kodumaiste nuppudega!And this the main pattern in the middle of the shawl. 
Ja see on salli sisukiri. 

Here is all of it.
Siin on kogu sall oma ilus.
.

I will forgice Auli is she needs to wear it like that (with usual estonian winter with -30C)
Ma andestan Aulile, kui tal on vaja häda korral seda niimoodi kanda (tavapärase Eesti -30C talvega)
I was hoping to make it in size of Regular Haapsalu shawl. But Auli said she has no room and no time to take cre of the lace edge. So this will be easier for her :)
Lootsin sellest teha Haapsalu salli nõuetele vastava. Kui Auli ütles, et tal pole sellist kohta ega ka aega nende sakkide eest hoolitsemiseks. See lihtsam sobib sellisena talle rohkem :)

New shawl with Sofia pattern - uus sall Sofia mustriga

I tried this new pattern from the book "The Haapsalu scarf", by Estonian knitters Siiri Reimann and Aime Edasi. Modification of Sofia pattern.
Proovisin uut mustrit Eesti kudumisraamatust "Haapsalu rätt", Siiri Reimann ja Aime Edasi. Sofia mustri uus variant. 
 This is the real color or the closest to the real one... Yarn is Estonian fine wool.
See salli värv esimesel fotol on kõige ligilähedasem päris värvile. Lõngaks Eesti peenvillane. 
 Shawl is 140 cm long and 50 cm wide (55" long and 20" wide).
Sall on 140 cm pikk ja 50 cm lai. 
 At first I wanted to make lace edge too. But so many people told me not to. That it already looks beautiful as it is.
Esialgu oli plaanid ka äärepits teha, kuid paljud ütlesid, et sall on ilus juba nii nagu ta on.

Embroidery - tikkimine

I think my interest in embroidery started from crocheting in summer and autumn 2011.
Mu huvi tikkimise vstu tekkis vist heegeldamisest 2011 aasta suvel ja talvel.

I first made this Vogue flower-scarf.
Kõigepealt sai tehtud selline Vogue`ist pärit lillesall. 

And then the scrf needed a bag. I got my inspiration for it from this blog.
Ja siis oli vaja slli juurde kotti. Inspiratsiooni sain siit blogist.

This is the first version. There is jumper I used.
See on esimene versioon. Kampsun, mida kasutasin (XL kampsun viltus pesus päris tugevaks)
 Here I am wearing that set. My sister Teele has it now :)
Siin olen mina komplektiga. Seda kannab mu õde Teele :)

 And here is also pink-red set for my fiend who lives in Tartu.
Ja siin on üks roosa-punane komplekt sõbrannale Tartus. 
Scarf idea comes from Vgue Knitting Fall 2007. Link is here.
Lillesall on pärit Vogue Knitting 2007 sügis-numbrist. Link on siin.

Hat-tubescarf - müts-torusall

I saw this on Facebook:
Nägin sellist asja Facebook`is:
I tried to do the same thing, with different pattern. Yarn is Himalaya Pinar Pullu Space, 65% acrylic, 31% wool, 4% soft payette.
Proovisin sarnast asja teha, teise mustriga. Lõngaks on Himalaya Pinar Pullu Space, 65% akrüüli, 31% villa, 4% soft payette (ei teagi, mis see emakeeli on).

 As a tubescarf it is fine.
Torusallina on see päris hea.
But as a hat it is a bit small. There is some yarn left so I think I will make it longer.
Mütsina on see natuke liiga väike. Kudusin edasi-tagasi, ning natuke lõng jäi järele. Arvan, et koon pikkusesse juurde. 

Here I look like a scared owl don`t you think?
Siin pildil näen välja nagu hirmunud öökull, kas pole?

Sorry for the foggy photos, I tried to tell my mother to only push the button (not the camera too)!
vabandust uduste piltide pärast. Püüdsin emale küll selgitada, et vajuta ainult nuppu (mitte kogu kaamerat)!

Rosebud finished! Roosinupu sall valmis!

I have finally finished it! Here it is after blocking.
Sain selle lõpuks valmis! Siin see on pärast venitust:

Yarn is brought from Tartu open Market, Estonian fine wool, dark red.
Lõng on ostetud Tartu turult, villavahetuspunktist. Ühekordne Eesti peenvillane tumepunane. 


When I knit lace I like charts. Written isntructions don`t quite work in knitting lace in my opinion. You can read from the chart which yarn over is above knit2tog etc. And this book (read prev post) where I got the pattern for this shawl is for those who prefer written instructions...
Pitsi kududes koon mina skeemide järfi. Lahti kirjutatud sõnadega muster ei toimi pitsi kududes. Skeemi pealt on kenasti näha milline õhksilmus on 2 parmp kokku kududes jne. Ja see raamat (loe eelmist postitust), kust selle mustri sain, on mõeldud neile, kes eelistavad sõnadega mustri kirjeldust...