Monday, 19 November 2012

Horseshue shawl - Hobuseraua kujuline sall

The idea came from Annis shawl. I just chose a different pattern for the lace edge.
The yarn feels really soft and lacy.

Idee tuli Annis sallilt. Muster on teistmoodi kui Annis`el, aga põhimõte on sarnane. 
Lõng oli sõrme all kuidagi eriti pehme ja õhuline. 

Here are some more.
Siin on veel mõned.

 I like that pink and white!
Mulle meeldib see roosa-valgekirju! 

All shawls are for charity,
Kõik sallid läksid heategevuseks,

Knittted dresses for little girls - tüdrukute kootud kleidid

I don`t know where I got the idea.
But now I just had some yarn left so I made 2 little dresses.Ma ei teagi, kuidas see idee alguse sai. 
Nüüd olid lihtsalt mingid lõngajäägid ja siit valmisid 2 kleiti.

Tubescarves - torusallid

My younger brother asked me to make him a tubescarf. He wanted grey.
Mu noorem vend palus endale teha torusalli. Hallikates toonides.


Of course I had to make one for his girl-friend as well. Pink.
Loomulikult tuli sama teha ka tema girl-friendile. Roosa.


Simple square pattern. 4 stitches knit, 4 purl.
Lihtne ruudumuster. 4 parempidi, 4 pahempidi.

Attempt to have a dress- kleidi üritus

I really liked this dress I found in Osinka forum:
Mulle meeldis tõeliselt see kleit, mis Osinka foorumist leidsin:

But I discovered that from the 10 skeins I have the 4 are in a different shade! 6 were a bit beige and the 4 I mentioned are totally grey. So it ended up as a top :(
Kuid avastasin üsna lõpusirgel, et 10 heegelniidi rullist olid 4 täiesti erinevat tooni! 6 rulli olid kenad bee1zid ja viimased 4 kahjuks üsna hallid. Seega sai sellest kahjuks top :(


Lovely colors 2

I showed in one of my earlier posts the 2 jumpers that I wanted to make into one. Actually, I made a new year`s promise for 2012 NOT to buy myself any more new clothes, but reather make them myself or buy from second hand or charity shops. There are plenty of things in the world already! And I have to say I succeeded! I have not bought any new clothes for myself this year!

Varasemas postituses näitasin 2 kampsunit, millest tahtsin ühe teha. Tegelikult andsin endale aastaks 2012 uus-aasta lubaduse, et ei osta endale enam ühtegi uut riideeset, pigem ostan kasutatud asju või teen endale ise riided. Maailmas on ju asju juba küll ja rohkemgi veel... Ja tuleb nentida, et olen oma lubadust hästi pidanud - polegi ühtegi tutt-uut riideeset endale ostnud!

So there is the 1 jumper. I tried some Estonian embroidery - from the island Muhu, it is called Muhu embroidery. 
Siin on siis see kahest üheks õmmeldud kampsik. Proovisin peale teha Muhu tikandit. Algne muster pärit Leida Kirsi raamatust "Muhu tikand", natuke lillekesi ise juurde leiutatud.
 Front part:
Esikülg:
On the back there is a firefly and few flowers:
Taga ilutseb kiil ja paar lillekest:

That is one sleeve, I don`t know what to make on the other one. I just don`t want the sleeves to be identical!
Siin üks varrukas. Ma ei tea veel ,mida teisele varrukale teha, ei taha identseid varrukaid:

Saturday, 17 November 2012

White dresses - valged heegeldatud kleidid

Here I found few more dresses...
Siin leidsin veel paar kleiti.. 
From square motifs. Jaeger London
Neljakandilistest motiividest. Jaeger London.


 Also nice in black.
Must näeb ka kena välja. 
Russian forum Osinka, link is here. Photoes with instructions you can find here.
Vene Osinka foorumi link on siin. Pilte skeemidega võib leida ka siit.

One dress that Kate Moss has been wearing:
Üks kleit, mida nähtud Kate Moss`i seljas: 

Link to russian Osinka forum for making it is here. Some pictures of the progress of making it is here.
Vene osinka foorumi link selle valmistamiseks on siin. Pilte töö arengust leiab siit

Here is one more white long dress from Catherine Malandrino.
Siin veel üks pikk valge kaunis kleit, autoriks Catherine Malandrino. 

Black version:
Musta värvi kleit: 
Short version of that dress. Longer one look better doesn`t it?
Lühike versioon. Pikem näeb parem välja kas pole?

Again, link for making it in Osinka is here. Instructions ans some photoes are here.
taas link selle Osinkas tegemiseks on siin. Skeemid ja pildid leiad siit

I think I will make the long white one for myself for the summer. It will be nice to make it during the winter when here in Estonia there is a LOT of white snow.
Ma arvan, et selle pika valge kleidi teen endale suveks. Seda on imetore heegeldada Eesti talvel, mil on KÜLLUSES valget lund.

Friday, 9 November 2012

Giovana Dias dresses/ Giovana Dias kleidid

I found some nice dresses from this blog. Nice pale colors.
Leidsin mõned huvitavad kleidid siit blogist. Kenad kahvatud värvid kokku pandud.


Here is the designer`s website.
Siin on disaineri koduleht.

Wednesday, 7 November 2012

Irish lace- heegeldatud iiri pits

Irish lace is quite fine work. As you can see from some of the pics I have found online.
Iiri pitsi tegemine on päris peen töö. Nagu võib näha neist piltidest, mis olen interneti avarustest leidnud. 

There are 2 ways to connect the motifs. One way is regular net.
Motiive saab ühendada kahte moodi. Regulaarse võrguga. 

And the other way is irregular net. Class 1 and 2.
Ja teine moodus on ebaregulaarne võrk. 1.õppetund ja teine.

More instructions from designer Asia Valleeva from this blog
Veel juhiseid disainerilt Asia Valleeva siit blogist 

More instrions (masterclass) from the same designer. Sadly, it is in Russian.
Täpsemad juhised (meister-klass) samalt disainerilt. Et te teaks, see on venekeelne, iga pildi all juhtnöörid.

Uneven net from Miroslava Gorokhovich:
Ebaregulaarne võrk Miroslava Gorokhvich`ilt:Again, more detailed pics from this blog
Jällegi, täpsemad juhtnöörid siit blogist.