Friday, 29 June 2012

Poncho

Those first 2 photoes I found from internet.
Esimesed 2 pilti leidsin interneti vahendusel. 

Then I saw a picture and pattern from Vogue Knitting.
Siis avastasin pildi ja mustri ajakirjast "Vogue Knitting".
And then I made this one. And my mother said she likes the colour and she is wearing it quite often, actually.
Ja siis kudusin sellised. Mu emale meeldis väga selle värv ning ta on seda üsna tihti kandnud.
.

White shawlette

I actually just finished knitting a white shawl. It can be worn as a scarf around your neck or just on your shoulders. But I just don`t have any free space to block it...

Ma just tegelikult lõpetasin veel ühe väikse sallikese. Seda võib kanda kaela ümber kui õlgadele asetada. Aga praegu pole ruumi seda kuhugi nõeltega kuivama/ venitusse panna... Serva tuli 180 ripsirida.

More pretty pictures in a few days...
Rohkem ilusaid pilte paari päeva pärast... 

Turquoise blue shawl


It is just amazing how yasmine smells right now...
Täitsa uskumatult lõhnab see õitsev jasmiin praegu...
 But this is not the main subject of this blog. I fisnished an other shawl, of course. I had to take a bus, and thanks to the road construction it took a lot longer than I thought. So this helped to finish the shawl. 
Muidugi pole see selle blogi põhiteema. Sain muidugi järgmise salli valmis. Tänu teetöödele sõitis buss kõvasti kauem, seega sai bussis veedetud aega sisukalt täidetud. 
 Shawl is 150 cm long and 50 cm wide. Pattern is "peacock tale with bubbles".
Õlasall on 150 cm pikk ja 50 cm lai. Mustriks on "paabulinnusaba muster nuppudega". Või ka "vausaba nuppudega".
As the Haapsalu shawl, the main part is knitted separately.
Nagu Haapsalu salli stiilile kohane, on ka salli põhiosa kootud eraldi. 
 And the lace edge is knitted separately, in 2 parts. And later stitched to the main part of the shawl.
Äärepits on kootud eraldi, kahes osas. Ning hiljem salli põhiosa külge õmmeldud. 
It is knitted in a style of Haapsalu shawl. But with Haapsalu shawl there are traditionally 110-140 stitches (so it will be 60-70 cm wide) and lenght is 170-180 (220-230 garter stitches on the side) cm. And I had only 91 stitches, so almost...!
See on kootud Hsaapsalu salli laadselt. Kuid kui Haapsalu sallil on tüüpiliselt varrastel 110-140 silmust (lõppmõõtudeks 60-70 cm lai) ning pikkuseks on 170-180 cm (220-230 ripsirida küljel), siis minul oli 91 silmust, seega peaaegu...!

Saturday, 16 June 2012

White long skirt

I saw this idea of a skirt/ dress. I showed that blog to my friend and she got so excited and asked me to make her one.  The skirt had to be long, until her ankles, so it would be a quite long dress as well. 
Leidsin ühe idee seeliku/ kleidi jaoks. Näitasin blogi linki ühele tuttavale ning too sattus vaimustusse, paludes mul endale selline teha. Muidugi pidi seelik ulatuma talle pahkluuni, et ta siis saaks seda mõõduka pikkusega kleidina ka kanda. 

 

 I googled for some "crocheted skirt pattern" and found the exact pattern!
Google`i abiga leidsin ka sama mustri!

In the middle on the skirt I got bored of the pattern and with the help of Google I found an other pattern to add to the end, so the skirt will go a little wider. 
Poole seeliku peal tüdinesin mustrist ära ning leidsin google`i abiga veel ühe mustri, mille alla serva juurde lisasin, et seelik veidi laieneks.
 And here it is as a skirt!
Ja siin see nüüd on seelikuna!

And here as a dress!
 Ja siin kleidina!
Summer, here we go. 
Suvi, siit me tuleme!
All I need to do now it to sew an under-skirt, that would also fit to be a dress. Stretchy material I guess...
Nüüd on vaja veid alus-seelik õmmelda,  mis ka kleidiks ümber mahub. Venivast materjalist, eksju?

Coral pink top

I had 4 big balls of cotton thread. So I added those 4 into one thick thread and here is the inspiration source. But I made mine a little shorter because I was afraid there won`t be enough material.


Mul oli 4 korallroosat puuvilla kera. Liitsin neli niidikest üheks jämedamaks ning siin on nr 2 heegelnõelaga tehtud top. Siit leidsin inspiratsiooni, kuid pikemaks vestiks ilmselt poleks materjali jätkunud...

Wednesday, 13 June 2012

My great-grandmother`s bolero

My mother was complaining that I had too many clothes. So I opened her wardrobe and what did I find?
My fathers grandmothers bolero. It is not crocheted, I think it is some kind of needle lace...
It is a bit broken here and there, and I need to find someone who would be willing to help me restore it. I think it needs some work before I put it into wash.
Mu ema kurtis, et mul on liiga palju riideid. Vastu-agrumendiks rebisin tema riidekapi uksed valla ja mis mulle näppu jäi? Mu isa vanaema tehtud voolero. See ei ole heegeldatud, see on mingit sorti nõelpits... 
Siit-sealt on ta auguline ja mul oleks vaja leida keegi, kelle abiga seda parandada. Sellega on vaja enne tööd teha, kui siit-sealt kollakas volero ära pesta.
I put dark red turtle neck under it to take some pictures.
Panin tumepunase kõrge kaelusega pulloveri sinna alla, et pilte teha...
Front part.
Esimene külg.

Front curvy lower edge.
Esiosa alumine kumer serv.

Middle part in the front. 
Esikülje keskosa. 
The back with hidden buttons.
Tagumine külg peidus nööpidega. Lower curvy edge.
Tagaosa kumer allserv.
 Zoom. :)

Dress

Last year I crocheted this skirt and top, and a matching purse.
And I had some colorful cotton yarn left over from them, so I managed to make an other dress...
Eelmisel aastal sai heegeldatud seelik ja sinna juurde käiv top, ja väike kotike.
Natuke jäi seda kirjut puuvillast lõnga üle ja nüüd sai kleit ka tehtud...

 Happy owner of the set.
Komplekti õnnelik omanik!

Now this a beginning on a new dress...
See on siis uue kleidi algus...

I actually finished the dress already, but I forgot to take some pictures...
Ma tegelikult sain kleidi juba valmis, aga näe unustasin pilte teha...

And here is the owner of that summer dress:

 Siin ülal on siis kleit omaniku seljas.White Hearts shawl

This is a new triangular shawl, made from Estonian sheep wool.
See on uus kolnnurkne sall, Eesti lambavillast.