Friday, 28 December 2012

Rosebud shawl - Roosinupu sall

This is my next project. rosebud-faroese-style-shawl, you can find it on ravelry. The photos are from ravelry as well, my yarn is also quite dark red, it is half done. You have to wait a little to see it... ;)

Pattern is from theat book:
The written instruction in English has been quite a struggle for me. I think it is written for idiots. Yes, nice to mee you, that`s me! I like charts, but the charts there are not really complete. You have to read the written part as well, as following the charts...

See on minu järgmine projekt.  rosebud-faroese-style-shawl (roosinupu-fääri saarte-sall), selle mustri leiab ravelry`st. Pildid on ka sealt pärit. Minu poolik sall on veel varrastel, minu piltidega läheb natuke aega... ;)
Muster pärit siis sellest raamatust, mis üleval toodud. See ingliskeelne salli kirjeldus on tõeline matemaatika. See raamat on idiootidele. Jah, meeldiv tutvuda, mina see olengi!
Skeemid on olemas, kuid need pole täielikud. Seeda oleks tulnud kududes ka kirjutatud juhiseid järgida. Mida ma tegin natuke liiga hilja...

Leaf life - Leheelu sall

Here is an other shawl. It is made to warm the shoulder of one very classy lady! Pattern is my own creation. I called the shawl "Leaf life", because the colors are like all the colors of leaf`s lifetime - from green to mustard yellow...Shawl is 55 cm wide and 152 cm long.
Sall on 55 cm lai ja 152 cm pikk.
Siin on järjekordne sall, tehtud ühe väga stiilse vanadaami õlgade soojendamiseks! Muster on enda leiutis. 

Salli nimeks sai "Lehe-elu", sest värvides on terve lehe eluea värvid - rohelisest kuni koltunud sinepikollaseni. 

Passionate red - Kirglik punane

Here is an other shawl. Mohair Gold, 20% mohair, 20% lana, 60% acrylic. The suggestion was to knit with needles size 4,5-5 mm. But I chose 3,5 mm and I like the result.
Pattern is Tree of Light. You can find it on ravelry.
Siin on järgmine sall. Mohair Gold, 20% mohäär, 20% lana, 60% akrüüli. Lõnga soovituseks oli kududa varrastega suuruses 4,5-5 mm. Valisin varda suuruseks 3,5mm ja mulle meeldib see tulemus.
Mustriks on Tree of Light. Leiad selle siit ravelry`st.

Thursday, 20 December 2012

Muhu slippers - Muhu pätid

Here are some pics about footwear (can`t really call them slippers) made in Muhu embroidery. 
When there were no shoes available people made their own! 
Siin on mõned pildid jalanõudest, mis Muhu tikandis tehtud. 
Kui jalanõusid polnud saada, tehti need endale ise!
(fotod pärit Käsitöökeldri poest Tartus)


Here is also one photo of older slipper.
Siin on üks vanemat sorti näidis.

I like this embroidery. My mother likes sewing. Who knows what might  turn up from this combination...?
Mulle meeldib tikkida, emale meeldib õmmelda. Kes teab, mis sellest koostööst sündida võib...?

And some more works from the same handicraft shop in Tartu:
Veel töid samast käsitööpoest Tartus:

Tiny purses, for 23 euroes.
Väikesed rahakotikedes, 23 euro eest.
A little cover for your glasses.
Prillitoos. 


Just a little sample of flower arrangement.
Näidis lillede kombinatsioonist.
Daisy.
Karikakar.

Embroidery - Muhu tikand

I got fascinated my Estonian embroidery, in Muhu style. Muhu is an island of Estonia, in the west part. 
I started to look for fine wool that this embroidery is done with. I found a lady in Muhu who is selling those! Here you can see that for 5 euroes I got 49 different colors!
Mind hakkas paeluma tikkimine, täpsemalt siis Muhu tikand. 
Hakkasin siis otsime peenvillaseid lõngu, millega Muhu tikandit tehakse. 
Leidsin lõpuks ühe Muhu daami, kes neid müüb. Sain 5 euro eest 49 värvitooni!

Here is my second sample. I tried to make a strawberry.
Siin on mu esimene proovitöö, maasikas. 
It ended up as a wintercoat for my smartphone!
Tegin sellest enda nutitelefonile talvekasuka!


Here is the second one. It will be coushin for pins.
Siin on teine proovitöö. Sellest tuleb nõelapadi.

Here is Estonian national flower - cornflower.
Siin on Eesti rahvuslill - rukkilill.

I am born in spring, when the tulips are blossoming.
Olen sündinud kevadel, tulpide õitsemise aegu.

And of course I had to buy a book by Leida Kirst.
Muidugi tuli endale soetada ka Muhu tikandi raamat, Leida Kirstu poolt.


In Muhu embroidery the main emphasis is on one flower, the other flowers are her escorts. And author of the book says that the light is always coming from the left so you make darker colors to the left. And Muhu embroidey is quite like painting with needle. ;)
Muhu tikandis on rõhutatud ühte lille, teised on tema saatjad. Ja pilte tehakse autori sõnul nii, et valgus langeb vasakult, seega tuleks tumedamad värvid teha paremale poole. Ning Muhu tikand on üks paras nõelaga maalimine. ;)

Monday, 19 November 2012

Horseshue shawl - Hobuseraua kujuline sall

The idea came from Annis shawl. I just chose a different pattern for the lace edge.
The yarn feels really soft and lacy.

Idee tuli Annis sallilt. Muster on teistmoodi kui Annis`el, aga põhimõte on sarnane. 
Lõng oli sõrme all kuidagi eriti pehme ja õhuline. 

Here are some more.
Siin on veel mõned.

 I like that pink and white!
Mulle meeldib see roosa-valgekirju! 

All shawls are for charity,
Kõik sallid läksid heategevuseks,

Knittted dresses for little girls - tüdrukute kootud kleidid

I don`t know where I got the idea.
But now I just had some yarn left so I made 2 little dresses.Ma ei teagi, kuidas see idee alguse sai. 
Nüüd olid lihtsalt mingid lõngajäägid ja siit valmisid 2 kleiti.

Tubescarves - torusallid

My younger brother asked me to make him a tubescarf. He wanted grey.
Mu noorem vend palus endale teha torusalli. Hallikates toonides.


Of course I had to make one for his girl-friend as well. Pink.
Loomulikult tuli sama teha ka tema girl-friendile. Roosa.


Simple square pattern. 4 stitches knit, 4 purl.
Lihtne ruudumuster. 4 parempidi, 4 pahempidi.

Attempt to have a dress- kleidi üritus

I really liked this dress I found in Osinka forum:
Mulle meeldis tõeliselt see kleit, mis Osinka foorumist leidsin:

But I discovered that from the 10 skeins I have the 4 are in a different shade! 6 were a bit beige and the 4 I mentioned are totally grey. So it ended up as a top :(
Kuid avastasin üsna lõpusirgel, et 10 heegelniidi rullist olid 4 täiesti erinevat tooni! 6 rulli olid kenad bee1zid ja viimased 4 kahjuks üsna hallid. Seega sai sellest kahjuks top :(


Lovely colors 2

I showed in one of my earlier posts the 2 jumpers that I wanted to make into one. Actually, I made a new year`s promise for 2012 NOT to buy myself any more new clothes, but reather make them myself or buy from second hand or charity shops. There are plenty of things in the world already! And I have to say I succeeded! I have not bought any new clothes for myself this year!

Varasemas postituses näitasin 2 kampsunit, millest tahtsin ühe teha. Tegelikult andsin endale aastaks 2012 uus-aasta lubaduse, et ei osta endale enam ühtegi uut riideeset, pigem ostan kasutatud asju või teen endale ise riided. Maailmas on ju asju juba küll ja rohkemgi veel... Ja tuleb nentida, et olen oma lubadust hästi pidanud - polegi ühtegi tutt-uut riideeset endale ostnud!

So there is the 1 jumper. I tried some Estonian embroidery - from the island Muhu, it is called Muhu embroidery. 
Siin on siis see kahest üheks õmmeldud kampsik. Proovisin peale teha Muhu tikandit. Algne muster pärit Leida Kirsi raamatust "Muhu tikand", natuke lillekesi ise juurde leiutatud.
 Front part:
Esikülg:
On the back there is a firefly and few flowers:
Taga ilutseb kiil ja paar lillekest:

That is one sleeve, I don`t know what to make on the other one. I just don`t want the sleeves to be identical!
Siin üks varrukas. Ma ei tea veel ,mida teisele varrukale teha, ei taha identseid varrukaid:

Saturday, 17 November 2012

White dresses - valged heegeldatud kleidid

Here I found few more dresses...
Siin leidsin veel paar kleiti.. 
From square motifs. Jaeger London
Neljakandilistest motiividest. Jaeger London.


 Also nice in black.
Must näeb ka kena välja. 
Russian forum Osinka, link is here. Photoes with instructions you can find here.
Vene Osinka foorumi link on siin. Pilte skeemidega võib leida ka siit.

One dress that Kate Moss has been wearing:
Üks kleit, mida nähtud Kate Moss`i seljas: 

Link to russian Osinka forum for making it is here. Some pictures of the progress of making it is here.
Vene osinka foorumi link selle valmistamiseks on siin. Pilte töö arengust leiab siit

Here is one more white long dress from Catherine Malandrino.
Siin veel üks pikk valge kaunis kleit, autoriks Catherine Malandrino. 

Black version:
Musta värvi kleit: 
Short version of that dress. Longer one look better doesn`t it?
Lühike versioon. Pikem näeb parem välja kas pole?

Again, link for making it in Osinka is here. Instructions ans some photoes are here.
taas link selle Osinkas tegemiseks on siin. Skeemid ja pildid leiad siit

I think I will make the long white one for myself for the summer. It will be nice to make it during the winter when here in Estonia there is a LOT of white snow.
Ma arvan, et selle pika valge kleidi teen endale suveks. Seda on imetore heegeldada Eesti talvel, mil on KÜLLUSES valget lund.