Wednesday, 7 November 2012

Irish lace- heegeldatud iiri pits

Irish lace is quite fine work. As you can see from some of the pics I have found online.
Iiri pitsi tegemine on päris peen töö. Nagu võib näha neist piltidest, mis olen interneti avarustest leidnud. 

There are 2 ways to connect the motifs. One way is regular net.
Motiive saab ühendada kahte moodi. Regulaarse võrguga. 

And the other way is irregular net. Class 1 and 2.
Ja teine moodus on ebaregulaarne võrk. 1.õppetund ja teine.

More instructions from designer Asia Valleeva from this blog
Veel juhiseid disainerilt Asia Valleeva siit blogist 

More instrions (masterclass) from the same designer. Sadly, it is in Russian.
Täpsemad juhised (meister-klass) samalt disainerilt. Et te teaks, see on venekeelne, iga pildi all juhtnöörid.

Uneven net from Miroslava Gorokhovich:
Ebaregulaarne võrk Miroslava Gorokhvich`ilt:Again, more detailed pics from this blog
Jällegi, täpsemad juhtnöörid siit blogist.

No comments:

Post a Comment