Friday, 29 June 2012

Turquoise blue shawl


It is just amazing how yasmine smells right now...
Täitsa uskumatult lõhnab see õitsev jasmiin praegu...
 But this is not the main subject of this blog. I fisnished an other shawl, of course. I had to take a bus, and thanks to the road construction it took a lot longer than I thought. So this helped to finish the shawl. 
Muidugi pole see selle blogi põhiteema. Sain muidugi järgmise salli valmis. Tänu teetöödele sõitis buss kõvasti kauem, seega sai bussis veedetud aega sisukalt täidetud. 
 Shawl is 150 cm long and 50 cm wide. Pattern is "peacock tale with bubbles".
Õlasall on 150 cm pikk ja 50 cm lai. Mustriks on "paabulinnusaba muster nuppudega". Või ka "vausaba nuppudega".
As the Haapsalu shawl, the main part is knitted separately.
Nagu Haapsalu salli stiilile kohane, on ka salli põhiosa kootud eraldi. 
 And the lace edge is knitted separately, in 2 parts. And later stitched to the main part of the shawl.
Äärepits on kootud eraldi, kahes osas. Ning hiljem salli põhiosa külge õmmeldud. 
It is knitted in a style of Haapsalu shawl. But with Haapsalu shawl there are traditionally 110-140 stitches (so it will be 60-70 cm wide) and lenght is 170-180 (220-230 garter stitches on the side) cm. And I had only 91 stitches, so almost...!
See on kootud Hsaapsalu salli laadselt. Kuid kui Haapsalu sallil on tüüpiliselt varrastel 110-140 silmust (lõppmõõtudeks 60-70 cm lai) ning pikkuseks on 170-180 cm (220-230 ripsirida küljel), siis minul oli 91 silmust, seega peaaegu...!

No comments:

Post a Comment